Անպտղություն ունեցող զույգերին աջակցող նախագիծն ընդունվեց

11:53   8 օգոստոսի, 2019

Կառավարությունն այսօր ընդունել է անպտղության հաղթահարմանն ուղղված որոշումը:

Այս քայլով` նախատեսվում է բարելավել անպտղություն ունեցող զույգերի իրավունքների իրացումը, սահմանելով մեխանիզմներ բնակչության որոշ խմբերի անպտղության պատճառագիտության հետազոտման ու բուժման, ինչպես նաև վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաների տրամադրման ու իրականացման համար, ապահովելով վերարտադրողական առողջության ոլորտում առաջացող այլ հարաբերությունների համալիր կարգավորումը:

2015 թվականի մայիսի 27-ի «Անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ բժշկական օգնության և սպասարկման կարգն ու շահառուներին ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին» N 568-Ն որոշման փոփոխություններով սահմանվում են.

Ա) անպտղության բուժման և հաղթահարման նպատակով պետության կողմից երաշխավորված անվճար պայմաններով հետազոտությունների և բուժման, այդ թվում վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, բժշկական օգնության և սպասարկման ծավալները:

Ըստ որի` բուժօգնության նշված ծավալներից օգտվելու իրավունք ունեն 2 տարի և ավելի անպտղություն ունեցող (բացարձակ ցուցումների դեպքում առանց 2 տարվա սահմանափակման) անզավակ զույգերը, երբ ամուսիններից մեկը`

1. «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքի 72-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով սահմանված զինծառայող և զինծառայողներին հավասարեցված անձ է,

2. զինվորական ծառայության ընթացքում կամ ծառայության ավարտից հետո դրա հետ կապված պատճառական կապով զոհված (մահացած) որդու ծնող,

3. ընտանեկան նպաստի համակարգում ընդգրկված 30.01 և ավելի բարձր անապահովության միավոր ունեցող նպաստառուներ, հաշմանդամություն` զույգերից մեկի մոտ, եթե կնոջ մոտ չկա հղիությունը կրելու հակացուցում,

4. ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1444-Ն որոշման N 1 հավելվածով սահմանված սոցիալական աջակցություն ստացող սահմանամերձ համայնքներում բնակվող զույգերը:

Միաժամանակ զույգերը պետք է բավարարեն հետևյալ պայմանները`

1) ամուսինները կամ ամուսիններից մեկը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է և ամուսնությունը գրանցված է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով,

2) կինը 20-35 (ներառյալ) տարիքային խմբում է (բացառություն է սահմանված միայն զինվորական ծառայության ընթացքում կամ ավարտից հետո դրա հետ կապված պատճառական կապով զոհված (մահացած) որդու ծնողների դեպքում` կնոջ տարիքը մինչև 42 տարեկան), ընդ որում 35 տարեկանում դիմելու/հաշվառվելու և վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառման ցուցումների առկայության դեպքում, կինը պահպանում է ծրագրի շահառուի կարգավիճակը մինչև 38 տարեկան դառնալը,

Բ) պետության կողմից երաշխավորված անվճար պայմաններով վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ բժշկական օգնության և սպասարկման նպատակով շահառուների հերթագրման կարգը, ըստ որի վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու համար քաղաքացիների դիմումների մուտքագրումն ու հերթագրումն իրականացվում է ըստ դիմելիության ժամկետի` կենտրոնացված ընթացակարգով, միասնական առողջապահական էլեկտրոնային համակարգի միջոցով` այն կազմակերպության կողմից որին դիմել է շահառուն: Բոլոր այն դեպքերում, երբ հերթագրված շահառուի պատճառագիտության հետազոտությունների արդյունքում հայտնաբերվում են արհեստական սերմնավորման կամ բեղմնավորման կիրառման անմիջական ցուցումներ` հանձնաժողովի որոշմամբ պացիենտը սպասարկվում է առաջնահերթ:

Բժշկական կազմակերպությունը բնակչությանն ապահովում է ծրագրի շահառուների դիմումների մուտքագրման և հերթագրման կարգի մասին տեղեկատվությամբ` այն փակցնելով բժշկական կազմակերպության ընդունարանում՝ տեսանելի տեղում:

Հիշեցնենք, որ հուլիսի 11-ին Կառավարության նիստի օրակարգից նախագիծը հանվել էր ՝ քննադատության արժանանալով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից:

Վարչապետին մասնավորապես հետաքրքրել էր հարցը՝ արդյոք մշակվել են օբյեկտիվ մեխանիզմներ, որոնց հիման վրա անպտուղ զույգերը կարող են օգտվել տվյալ ծրագրից:

Մասնավորապես, բացարձակապես հասկանալի չէ՝ թե ինչ նկատառումներից ելնելով են շահառուները ներառվելու սպասողների ցուցակում:

Արդյունքում, նրա խոսքով, կարող է ստեղծվել իրավիճակ, երբ մարդիկ սպասողների ցուցակում կհայտնվեն խնամի-ծանոթ-բարեկամ եղանակով կամ էլ կոռուպցիոն մեխանիզմների միջոցով: 

Դեռ այդ ժամանակ Փաշինյանը մտահոգություն էր հայտնել, որ հերթում սպասելը կարող է տարիներ տեւել, որի հետեւանքով մարդը կարող է տարիքային չափանիշներով այլեւս չհամապատասխանել անհրաժեշտ պահանջներին:

Ի վերջո, վարչապետի հնչեցրած բոլոր առաջարկները հաշվի էին առնվել եւ օրինագծում համապատասխան փոեփոխություններ կատարվել:

Այպիսով, եթե կինը ծրագրի շահառու է ճանաչվել 35 տարեկանում, ապա նրա այդ իրավունքը պահպանվում է մինչեւ 38 տարեկան դառնալը:

Բացի այդ դիմումների ներկայացման կարգի եւ հերթականության մասին տեղեկատվությունը պետք է փակցվի բժշկական հաստատության ընդունարանում՝ տեսանելի վայրում:© NEWS.am Medicine